xxxCT&I Tiplijn

Binnenkort worden de teamindelingen voor seizoen 2020-2021 alweer bekend gemaakt via onze website. Wij willen je graag informeren over het proces en alle overwegingen die zijn gemaakt bij de totstandkoming hiervan.

In deze bijzondere Corona-tijd kwam onze input uit:

 • Evaluatieformulieren van de D t/m A-teams, waarbij de jeugdleden zijn beoordeeld op techniek, tactiek, mentaal, fysiek en sociaal gebied
 • Evaluatieformulieren voor de E en F-teams
 • Input vanuit de gesprekken van de coaches/trainers met hun teamleden
 • Gesprekken tussen de commissieleden teamindeling en de coaches/trainers, aan de hand van het door hen ingevulde evaluatieformulieren
 • Wensen die via de tiplijn zijn binnengekomen


Nadat de commissie alle coaches en trainers heeft gesproken is de informatie per teamlid vastgelegd en is er een voorlopige indeling gemaakt. Vervolgens zijn alle wensen die zowel ouders als kinderen hebben aangegeven bij de tiplijn dan wel via de coaches/trainers langs deze voorlopige indeling gelegd. De overwegingen bij de teamindeling waren:

 

 • Jongste jeugdleden (E en F) zijn niet op sterkte ingedeeld, dit in navolging van het beleid van KNHB. De teams zijn zoveel mogelijk gelijkmatig ingedeeld. Indien een team toch sterker blijkt te zijn zal zij na de voorcompetitie vanzelf in een andere klasse uitkomen.
 • Meisjes E8tallen heeft 3 grote teams. Deze indeling zal in eerste instantie tot aan de herindeling (herfstvakantie) gelden. Daarna zal opnieuw worden beoordeeld wat een wenselijke indeling is.
 • Jongens D heeft drie teams waarvan alleen JD1 op sterkte is ingedeeld.
 • Eerste- en tweede jaars zijn zoveel als mogelijk verdeeld over de teams. Bij meisjes D hebben we een andere oplossing moeten kiezen in verband met het grote aantal eerste jaars.
 • Meisjes D heeft 5 teams waarbij de eerste twee teams op sterkte zijn ingedeeld. Het derde en vierde team zijn evenredig ingedeeld, terwijl het vijfde team uit louter eerste jaars speelsters bestaat.
 • In de Meisjes C lijn is ervoor gekozen om 6 teams in te schrijven, dit betekent dat de teams uit maximaal 13 of 14 speelsters bestaan.
 • Voorkeuren voor vrienden en vriendinnen zijn zoveel als mogelijk ingewilligd, waar dit mogelijk was qua spelersaantallen. Als iemand heeft aangegeven om hoger te spelen dan ging dat verzoek, indien te realiseren, vóór het verzoek om bij bepaalde vrienden of vriendinnen ingedeeld te worden.
 • Aanvragen voor dispensatie worden door de KNHB alleen gehonoreerd op basis van medische gronden of als er qua spelersaantallen een onderbezetting in een bepaalde categorie ontstaat. Deze dispensaties zijn inmiddels overlegd met desbetreffende leden en hun ouders en ingediend bij de KNHB. Definitieve toewijzing vindt na 31 juli plaats.
 • Aanvragen om vervroegd door te kunnen naar een volgende categorie zijn alleen gehonoreerd bij leden die al vanaf de jongste jeugd zijn doorgeschoven, of bij leden met een fysieke, sportieve of mentale voorsprong èn met een dringend advies van de trainer/coach, of indien de speler meer dan één schoolklas hoger zit dan zijn teamgenoten, of indien een speler in een eerste team qua hockeyniveau ver boven zijn teamgenoten uitsteekt en het enthousiasme zou kunnen verliezen. Indien aan één van genoemde voorwaarden wordt voldaan en de overgang geen onoverkomelijke gevolgen voor de spelersaantallen per team heeft, zal toestemming worden verleend.
 • Nieuwe spelers komend van andere clubs moeten bij de eerste 6 beste spelers zitten om in een eerste team te worden geplaatst. Zij moeten derhalve hebben meegetraind om een goed oordeel te kunnen vormen.
 • Alle informatie m.b.t overwegingen, aanvragen, beoordelingen wordt vastgelegd zodat er van alle spelers een dossier wordt opgebouwd.

 

Bij alle twijfels hebben wij navraag gedaan bij huidige trainers en/of spelers (of ouders) en/of coaches en/of managers. Bij enkele twijfelgevallen zijn extra beoordelingen tijdens één of meer trainingen gevraagd.

 

De uiteindelijke teamindeling is met grote zorg samengesteld, dit is elk jaar weer een enorme klus. We hopen dat iedereen naar tevredenheid is ingedeeld.

Wij begrijpen dat de nieuwe teamindelingen ook voor teleurstellingen kunnen zorgen. We vragen je hoe dan ook om de nieuwe indelingen eerst te laten bezinken en de eerste 48 uur niet te reageren.

Mocht je na deze 48 uur toch nog vragen hebben dan kun je deze mailen naar:
[email protected]. De commissie zal binnengekomen vragen zo snel als mogelijk behandelen waarna je een reactie via de mail tegemoet kunt zien. Telefonisch of via de app of anders dan via de mail worden vragen of opmerkingen niet in behandeling genomen. Alleen de commissie Teamindeling gaat over de indelingen, anderen benaderen heeft dus geen zin. Wij hopen op je begrip en medewerking voor deze procedure.

Commissie Teamindeling,

Emma Andersson
Evelien Plomp-Lugthart
Ron Schroer
Anne Visser