Voortbestaan DMHC

16-12 Nieuws

Beste leden en ouders van leden van DMHC, 

 

Momenteel staat de vereniging DMHC voor een zeer dringende uitdaging en aan de vooravond van een mogelijke crisis: er zijn met spoed kandidaten nodig om bestuurstaken over te nemen, zodoende dat DMHC kan bouwen aan haar toekomst. 

 

Afgelopen donderdag 14 december was er een geplande ALV.

Ondanks duidelijke communicatie en een ledenbestand van meer dan 750 leden, waren er helaas maar 11 leden aanwezig om mee te beslissen over de gang van zaken rondom DMHC.  Het belangrijkste punt op de agenda was en is de continuïteit van DMHC, want in overeenstemming met de eerdere aankondiging in januari en juni 2023, is het bestuur afgetreden. Echter het nu voormalig bestuur heeft de verantwoordelijkheid van procuratiehouder op zich genomen om tot 1 maart '24 de financiële continuïteit te waarborgen.  

In het kort houdt dit in dat er vanaf nu geen relevante beslissingen meer genomen worden en er geen nieuwe plannen worden ontwikkeld en uitgerold. Dit is voor een vereniging ondenkbaar en onaanvaardbaar! 

Een vereniging is een verbinding door en voor haar leden.

 

Zonder nieuw bestuur lopen we het risico dat we na de deadline van 1 maart gedwongen worden om alle activiteiten van DMHC stop te zetten. Dit zou een crisis betekenen. We willen benadrukken dat we volledig voorbereid zijn op een soepele bestuurlijke overdracht en zouden graag de betrokkenheid van de leden en ouders van leden zien om deze overgang mogelijk te maken. Nogmaals, er zijn al welwillenden om dit op te pakken en vorm te geven, maar met 1 viool maak je nog geen orkest! 

 

Dringende Oproep 

Indien u geïnteresseerd bent of iemand kent die geschikt zou zijn voor een bestuursfunctie, neem dan alstublieft contact met ons op. Laten we samen kijken naar de mogelijkheden en samenwerken om de toekomst van DMHC te waarborgen. 

 

Met sportieve groet,

[email protected]