3 nieuwe 'Leden Van Verdienste' benoemd tijdens ALV

13-6 Nieuws
Afgelopen maandagavond 12 juni was er weer de ALV. Zo'n 20 leden wisten de weg naar het clubhuis te vinden.

Deze ALV was interactief, kritisch en productief te noemen. De discussies toonden onze collectieve toewijding aan het verbeteren van onze vereniging en het bevorderen van een positieve groei. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, variërend van commissie-updates en de begroting tot de planning voor het komende seizoen. De diverse perspectieven die in de discussies naar voren werden gebracht, droegen bij tot een welkome uitwisseling van ideeën, welke de komende tijd zullen worden omgezet naar concrete acties.

Daarnaast was dit het moment om een aantal afzwaaiende vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun inzet en toewijding. Iedereen die afzwaaide werd uitgenodigd om te kunnen bedanken, want dankzij al deze vrijwilligers blijft onze vereniging draaien.

Speciale aandacht was er voor een drietal vertrekkende vrijwilligers die door het bestuur zijn benoemd tot 'Lid Van Verdienste' vanwege hun niet aflatende en positieve bijdrage in de afgelopen jaren;

Ron Schroer


Petra van der Meer


John van Boesschoten


Gefeliciteerd met deze eervolle benoeming en we hopen jullie snel weer op de club te zien!

Wij wensen iedereen een mooie afsluiting van het seizoen toe en hopen elkaar nog te treffen op de terp op zondag 18 juni a.s. voor de seizoensafsluiting/bbq en de huldiging van onze kampioenen.

Met vriendelijke groeten,