HT2, de laatste loodjes!

8-6 Nieuws
Op 24 mei heeft Jack Jacobs, praktijkbegeleider HT2 namens de KNHB, de laatste cursusavond voor 12 aankomende HT2-trainers verzorgd.
Na een tiental theorie-sessies en vijf praktijktrainingen op het veld (met MB2 als welwillende proefkonijnen), zijn onze 11 trainers en Jarno namens Pelikaan, klaar met het lesgedeelte. 

Nu rest hen alleen nog het inleveren van de verslagen en opdrachten. 
Indien deze door zowel de praktijkbegeleider als de KNHB worden goedgekeurd, mag de titel HT2-trainer achter de naam worden gezet. 

Wij wensen hen daarom veel sterkte met de laatste loodjes! 

Ingrid van den Herk
Ron Schroer